Orta Doğu'da Mavi Barış, Ekselansları Ürdün Prensi Hassan bin Talal'ın Himayelerinde Yeni Bir Aşama Başlattı

Orta Doğu'da Mavi Barış, Ekselansları Ürdün Prensi Hassan bin Talal'ın Himayelerinde Yeni Bir Aşama Başlattı

Amman, 14 Mart 2023 – Orta Doğu'da su konusundaki işbirliğini ve barışı teşvik etmeye adanmış bölgesel bir girişim olan Orta Doğu'da Mavi Barış, 14 Mart 2023 tarihinde Ürdün, Amman, Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenecek özel bir etkinlik ile yeni aşamasını başlatacaktır.

Ekselansları Ürdün Prensi Hasan bin Talal'ın himayelerinde düzenlenecek etkinliğe, bölgedeki beş ülkeden üst düzey su uzmanları, hükümet temsilcileri, diplomatlar ve bilim insanları katılım sağlayacaktır.

Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, bu bölgede türünün ilk örneğidir. Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Türkiye'den üyelerden oluşan bölgesel diyalog platformu 2010 yılında kurulmuştur. Girişim, suyun gücünü bölge için barışçıl bir gelecek inşa etmek amacıyla kullanma vizyonu çerçevesinde diyalog, kapasite geliştirme ve somut eylemleri kullanmaktadır. Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı SDC’den destek almaktadır.

Ürdünlü su ve su diplomasisi uzmanı ve Orta Doğu'da Mavi Barış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müh. Maysoon Al-Zoubi, girişimle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştır: "Son 12 yılda, bölgede işbirliğini, diyaloğu ve barışı ilerletmek için birlikte çalışan, sağlam bilimsel, uygulamaya yönelik ve politik deneyimlere sahip, farklı çalışma alanlarından gelen uzmanlardan oluşan sıkı sıkıya bağlı bir topluluk kurduk."

"En başından beri bunun zorlu bir görev olacağını ve aramızda güven inşa etmenin zaman alacağını biliyorduk. Ancak hepimiz bölgemizin geleceği için işbirliğinin öneminin farkındayız, işbirliği sadece su konusunda değil, enerji, gıda ve ekosistemler konusunda da gerekli."

Girişim, Ocak 2019'dan bu yana su konusunda siyasi ve teknik diyaloğu kolaylaştıran ve üye ülkelerde bölgesel projelerin uygulanmasını destekleyen Orta Doğu'da Mavi Barış Bölgesel Mekanizması tarafından yönetilmektedir.

Girişimin bugüne kadarki çeşitli faaliyetleri arasında aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır:

  • - Türkiye Su Enstitüsü öncülüğünde tarımda su kullanım verimliliği konulu bölgesel bir proje;
  • - Sınır ötesi Yermuk ve Dicle havzalarında araştırma, veri toplama ve kapasite geliştirme projeleri; 
  • - Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Su Diplomasisi Merkezi'nin kurulması; 
  • - Bölgede su ve kaynak yönetimi konusunda yeni bir söylem geliştirilmesini destekleyen bir su gazeteciliği platformu olan Mavi Barış Medya Topluluğu'nun kurulması; 
  • - Irak, Ürdün ve Lübnan'da su ve arıtma (sanitasyon) sektöründe girişimciliği ve inovasyonu destekleme projeleri.

Yeni aşama

Girişim, 2023 itibarı ile faaliyetlerinin kapsamını sadece su odaklı olmaktansa, su-enerji-gıda-ekosistemler arasında daha geniş bir kesişimi kapsayacak bir odağa doğru genişleterek, tüm faaliyetlerini Su-Enerji-Gıda-Ekosistemler Ekseni (WEFE Nexus) Programı şemsiyesi altında yürütmektedir.

Programın bir parçası olarak, Orta Doğu'da Mavi Barış, hedefe yönelik bir dizi sınır ötesi WEFE pilot projesinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla bölgedeki WEFE Nexus kapasitelerini ve fırsatlarını değerlendirmektedir.

Girişim ayrıca, sınıraşan su gazeteciliği için yenilikçi formatlar geliştirmek üzere Mavi Barış Medya Topluluğu gazetecileri ile yakın bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Buna ek olarak, girişim bölgedeki yeni mezunların Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimine tanıtılacağı ve WEFE Nexus faaliyetlerinin geliştirilmesine ortaklaşa katkıda bulunacağı "Orta Doğu'da Mavi Barış, Gençler için Burs Programı"nın geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı SDC'nin kıdemli politika danışmanı Dr. André Wehrli, bölgesel işbirliğinin önemini ve Orta Doğu'da Mavi Barış'ın eşsiz rolünü şu şekilde vurgulamıştır: "Dünyada suyun en kıt olduğu bölgelerden birinde, refahın önünde büyük bir engel teşkil eden ve potansiyel bir çatışma sebebi olan su güvenliğine yönelik olarak, tüm bölgede paylaşılan pek çok zorluğun üstesinden gelinmesi için sınıraşan işbirliği bir zorunluluktur.

"Bu bağlamda, Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan ve bazen İran ve Suriye'den temsilcilerin bölgesel su krizine yönelik çözümleri gayri resmi olarak tartışmak ve birlikte çalışmak için düzenli olarak bir araya geldiği, bölgedeki tek forum olması bakımından eşsizdir."