Mavi Barış Medya Topluluğu

Mavi Barış Medya Topluluğu

 

Mavi Barış Medya Topluluğu, su ile su-enerji-gıda-ekosistem ekseni (WEFE Nexus) konusundaki haberler, bilgi paylaşımı ve iletişim konularında bölgesel bir platform oluşturmak için çalışmaktadır. Platform, su ve WEFE Nexus yaklaşımı ile ilgilenen gazeteciler ve medya uzmanları arasında WEFE ile ilgili paylaşımları ve bilgi alışverişini temin ederek, bilim insanları, politika yapıcılar / karar alıcılar ve bölgesel medya arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Mavi Barış Medya Laboratuvarının başarılarından yararlanan platform, paylaşılan faydaları anlatan yeni bir WEFE söylemini ilerletmeye adanmış aktif ve motive vatandaşlardan oluşan kapsamlı bir bölgesel ağ oluşturma amacını güden uzun vadeli bir vizyona yönelik çalışmaktadır. 
Mavi Barış Medya Topluluğu'nun faaliyetleri, Orta Doğu'da Mavi Barış Bölgesel Mekanizması ile yakın işbirliği içinde Media in Cooperation and Transition  (MiCT) ve cewas Middle East tarafından yürütülmektedir.