Suyun gücünün bölge için barışçıl bir gelecek için kullanılması.

Aşağı kaydır

Faaliyetler

Haberler

Hakkımızda

Orta Doğu'da Mavi Barış; sınırlar, sektörler ve nesiller arasında su konusundaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan hükümetler-dışı bölgesel bir girişimdir. 

Kıdemli su uzmanları, akademisyenler, politikacılar ve gazeteciler dahil olmak üzere pek çok uzman ile çalışan girişim, bölgede su, gıda ve enerji güvenliğini iyileştirmeyi ve değişen bir iklimde ekosistemleri korumayı amaçlamaktadır. 

Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, bölgede türünün ilk örneğidir. Bölgesel bir diyalog platformu olan girişim, suyun potansiyel bir çatışma kaynağı olması yerine işbirliği ve barış için bir araç haline gelmesi hedeflemektedir. 

Irak, Lübnan, Türkiye ve Ürdün’de ortakları bulunan girişim, suyun gücünü bölge için barışçıl bir gelecek inşa etmek amacıyla kullanma vizyonu çerçevesinde diyalog, kapasite geliştirme ve somut faaliyetleri kullanmaktadır. 

Bölgesel Mekanizma

Orta Doğu'da Mavi Barış, Ocak 2019'dan bu yana Irak, Lübnan, Türkiye ve Ürdün’den üyelerden oluşan bölgesel bir yapı tarafından yönetilmektedir. Bölgesel Mekanizma, çeşitli faaliyetleriyle su konusunda siyasi ve teknik diyaloğu kolaylaştırmakta ve üye ülkelerde bölgesel projelerin uygulanmasını, bilgi alışverişini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir.

Bölgesel Mekanizma Üyeleri, devam eden faaliyetlerin ilerlemesini gözden geçirmek, su ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki bölgesel gelişmeleri tartışmak ve bölgede Orta Doğu'da Mavi Barış felsefesini ilerletmek için yeni fikirler ve temalar geliştirmek üzere yılda birkaç kez bir araya gelmektedir. 

Ocak 2023 itibarı ile Bölgesel Mekanizma, faaliyetlerinin kapsamını sadece su odaklı olması yerine, su-enerji-gıda-ekosistemler arasında daha geniş bir kesişimi kapsayacak bir odağa doğru genişleterek, tüm faaliyetlerini Su-Enerji-Gıda-Ekosistemler Ekseni (WEFE Nexus) Programı şemsiyesi altında yürütmektedir. 

Bölgesel Mekanizma, Orta Doğu'da Mavi Barış girişiminin araştırma ve eğitim kısmını oluşturan Su Diplomasisi Merkezi (Water Diplomacy Center-WDC) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Su Diplomasisi Merkezi, 2019 yılında Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (JUST) kurulmuş olup, 2020 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde su diplomasisi konusunda çalışan bir merkez olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

 

Ortadoğu'da Mavi Barış Topluluğuyla Tanışın

İletişim

İletişim formumuz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz:

 

Veya bize şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: 

info@bluepeaceme.org

Orta Doğu'da Mavi Barış Koordinasyon Ofisi, Ürdün, Amman'da INWRDAM ofisinde bulunmaktadır. 

Ziyaret adresi:
Orta Doğu'da Mavi Barış Koordinasyon Ofisi
INWRDAM
NHCRD Campus
Yajous Road, Jubeiha
Amman 11941 
Ürdün

Partnerler