Yayınlar (indirilebilir raporlar)

Ana Rapor
Ana Rapor

Ortadoğu'da tarımda su kullanım verimliliğinin geliştirilmesi

Sentez Raporu
Sentez Raporu

Ortadoğu'da tarımda su kullanım verimliliğinin geliştirilmesi raporu sentezlenmiştir

Eğitim Rehber Dokümanı
Eğitim Rehber Dokümanı

Tarımda su kullanım verimliliğinin geliştirilmesi eğitim rehber dokümanı

Join the Blue Peace ME Regional Water Exchange Hub
Join the Blue Peace ME Regional Water Exchange Hub

Join the Blue Peace ME Regional Water Exchange Hub