Hakkımızda

Hakkımızda

Orta Doğu'da Mavi Barış;, sınırlar, sektörler ve nesiller arasında su konusundaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan hükümetler-dışı bölgesel bir girişimdir.

Kıdemli su uzmanları, akademisyenler, politikacılar ve gazeteciler dahil olmak üzere pek çok uzman ile çalışan girişim, bölgede su, gıda ve enerji güvenliğini iyileştirmeyi ve değişen bir iklimde ekosistemleri korumayı amaçlamaktadır.

Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, bölgede türünün ilk örneğidir. Bölgesel bir diyalog platformu olan girişim, suyun potansiyel bir çatışma kaynağı olması yerine işbirliği ve barış için bir araç haline gelmesi hedeflemektedir.

Irak, Lübnan, Türkiye ve Ürdün’de ortakları bulunan girişim, suyun gücünü bölge için barışçıl bir gelecek inşa etmek amacıyla kullanma vizyonu çerçevesinde diyalog, kapasite geliştirme ve somut faaliyetleri kullanmaktadır.

 

Vizyon

 Suyun gücünün bölge için barışçıl bir gelecek için kullanılması.

 

Misyon

 Suyun potansiyel bir çatışma kaynağı olmak yerine, diyalog, kapasite geliştirme ve somut faaliyetler aracılığıyla işbirliği ve barış için bir araç haline getirilmesi.

 

Geçmişimiz

Orta Doğu'da Mavi Barış, 2010 yılında Strategic Foresight Group (Stratejik Öngörü Grubu-SFG), Swedish International Development Cooperation Agency (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı-SIDA) ve Swiss Agency for Development and Cooperation (İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı-SDC) tarafından ortaklaşa başlatılmış bir girişimdir.

Orta Doğu'da Mavi Barış Girişimi, su yönetimi ve işbirliği için bölgesel bir vizyonu teşvik etmektedir. Girişim, düzenli bölgesel toplantılara ek olarak, küresel en iyi uygulamalar temelinde Orta Doğu'dan temsilcilerin bölgeleri için uygun bir model geliştirmelerine yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki bölgesel havzalara ziyaretler düzenlemiştir.

Girişim Ocak 2019'dan bu yana Irak, Lübnan, Türkiye ve Ürdün’den temsilcilerden oluşan Orta Doğu'da Mavi Barış Bölgesel Mekanizması tarafından yönetilmektedir.

Mavi Barış; küresel bir hareket

Orta Doğu'da Mavi Barış, suyun dünyanın dört bir yanından insanları biraraya getirme gücüne dair ortak bir inancı paylaşan insanları bir araya getiren Mavi Barış hareketinin bir parçasıdır.

Öğrenciler, politika yapıcılar, işletmeler, STKlar, araştırma kurumları ve çok taraflı kuruluşlar tarafından desteklenen Mavi Barış, su konusundaki alışılagelmiş düşünce biçimlerini değiştirerek, suyun sınırlar, sektörler ve nesiller boyunca iklime dayanıklı ve sürdürülebilir kullanımını savunan paydaşlardan oluşan bir birlik kurmayı amaçlamaktadır.

Mavi Barış hareketi, suyun barış için bir araç olarak kullanılması amacıyla 2010 yılında başlatılmıştır. O zamandan beri, Global High Level Panel on Water and Peace (Küresel Üst Düzey Su ve Barış Paneli), Orta Doğu'da Mavi Barış ve Blue Peace Central Asia (Orta Asya'da Mavi Barış) dahil olmak üzere çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Çeşitli gençlik örgütleri de harekete katılmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilir veya Mavi Barış (Blue Peace) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.