Guadiana Havzası Çalışma Ziyareti

Guadiana Havzası Çalışma Ziyareti

Orta Doğu'da Mavi Barış Bölgesel Mekanizması üyeleri, su, enerji, gıda ve çevresel kaynakların entegre yönetiminin faydalarını vurgulayan beş günlük bir çalışma ziyareti kapsamında Eylül 2023'te Portekiz ve İspanya'ya seyahat etmiştir.

 

 

Sınıraşan Guadiana Nehir Havzası'na odaklanan program kapsamında katılımcılar havzanın membaındaki İspanya'dan mansaptaki Portekiz'e yol almışlar ve sınırın her iki tarafından da bakış açıları elde etmişlerdir. 

Grup, seyahat boyunca sınıraşan su yönetiminin çeşitli yönlerini açıklayan Portekiz ve İspanya hükümet kurumlarının üst düzey temsilcileri ve çevre uzmanlarıyla buluşmuştur.

 

Alqueva Çok Amaçlı Projesi'nin interaktif sanal turu.

 

Grup, iki ülke arasında paylaşılan su kaynakları üzerinden yapılan işbirliğini yöneten 1998 Albufeira Sözleşmesi’nin (Albufeira Convention) tarihçesini öğrenmiştir.

Grup ayrıca Alqueva Barajı ve Çok Amaçlı Projesini (Alqueva Dam and Multipurpose Project) de ziyaret etmiştir. 250 km²'lik baraj gölü olan bu baraj, önceden yarı-kurak olan bir bölgeyi canlı bir tarım alanına dönüştürmüştür. Baraj bugün, 17.000 hektarlık tarım arazisinin sulanması için su ve 200.000 kişi için de içme suyu sağlamakta; ayrıca 500.000 hane için de enerji üretmektedir.

 

Alqueva Barajı ziyareti.

 

Castro Marim'deki Sazlık Tabiat Rezervinin (Marshland Nature Reserve in Castro Marim) mansabında, deltadaki sulak alanların kuşlar ve deniz yaşamı için önemli bir sığınak oluşturmak amacıyla nasıl korunduğu gözlemlenmiştir.

 

Sazlık Tabiat Rezervini ziyaret

 

Orta Doğu'da Mavi Barış’ın Guadiana Nehir Havzası Çaşılma Ziyareti, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı
(Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC) tarafından desteklenmiştir.