Tarımda Su Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi, 2. Aşama

Tarımda Su Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi, 2. Aşama

“Tarımda Su Verimliliğinin Geliştirilmesi” projesinin ilk aşamasının çıktılarına dayalı olarak, Türkiye Su Enstitüsü  (SUEN) tarım sektöründe suyun verimli su kullanılmasının önemine odaklanmaya devam etmektedir.  

Projenin ikinci aşaması, İyi Su Yönetişimi ve Yenilikçi Teknolojilere, özellikle de uzaktan algılama ve bilişimin kullanılmasına odaklanmaktadır. 

Çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar yoluyla, bölgedeki üst düzey akademisyenler, politika yapıcılar ve karar vericilere, su kaynakları planlama ve yönetiminde en yeni yöntemlerle ilgili bilgiler sunulmaktadır. Bu tür faaliyetler, katılımcılara bölgedeki farklı ülkelerin deneyimlerini paylaşma ve yeni teknolojilerin kendi ülkelerinde uygulanabilirliğini araştırma fırsatı sunmaktadır. 

Bu faaliyet, Orta Doğu'da Mavi Barış WEFE Nexus Programı kapsamında uygulanmakta olup, SUEN ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı  (SDC) tarafından ortaklaşa desteklenmektedir.