Su ve Sanitasyon Çözümlerinde Yenilik

Su ve Sanitasyon Çözümlerinde Yenilik

Bu programın bir parçası olarak, cewas Middle East, bölgedeki su ve sanitasyon (arıtma) girişimcileri için girişimcilik eğitimleri, teknik yardım ve ağ oluşturma fırsatları sağlamıştır. 

Uzman bir kadro ile çalışan girişimciler, iş modellerinin geliştirilmesi, iş geliştirmenin desteklenmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, sağlam yönetişim sistemlerinin tesisi ve yatırıma hazırlanma gibi tüm aşamalarda destek almıştır. Program ayrıca yenilikçi işletmelere karar verme süreçleri, müşteri kazanımı ile başlangıç, büyüme ve ölçeklendirme süreçleri için mentörlük ve rehberlik sağlamıştır.

cewas Middle East ayrıca su ve sanitasyon konusunda çalışan aktörler arasındaki bilgiyi geliştirmek için bir Sürdürülebilir Sanitasyon ve Su Yönetimi müfredatı geliştirmiştir.

Bu faaliyet İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı tarafından desteklenmiş olup, BORDA, Rotary, Berytech, GIZ ve pek çok yerel kurumla birlikte uygulanmıştır.

Sürdürülebilir Sanitasyon ve Su Yönetimi Araç Kutusu'nu buradan inceleyebilirsiniz.