WEFE Nexus Programı

WEFE Nexus Programı

 

Orta Doğu'da Mavi Barış WEFE Nexus (Su-Enerji-Gıda-Ekosistemler Ekseni) Programı, Orta Doğu'da daha fazla su, enerji ve gıda güvenliğine ve daha esnek ekosistemlere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu program, INWRDAM'ın WEFE Nexus Merkezi kapsamında uygulanmakta olup, bilgi alışverişi ve yerelde WEFE Nexus projelerinin geliştirilmesi için daha büyük bir bölgesel merkeze katkıda bulunmaktadır. 

 

Orta Doğu'da Mavi Barış'ın WEFE Nexus faaliyetleri üç alana odaklanmaktadır: 

 

-    Araştırma:  INWRDAM ve Su Diplomasisi Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen bölgesel bir mevcut durum çalışmasına katkıda bulunmak. Çalışma; bölgedeki kapasiteleri, boşlukları ve potansiyel işbirliği fırsatlarını belirleyerek, WEFE Nexus bilgi ve uygulamasının mevcut durumunun haritasını çıkarmayı amaçlamaktadır.

-    Uygulama Topluluğu: Araştırma sonuçlarını duyurma ve ayrıca bölgesel ve sektörler arası diyaloğu teşvik etme amacıyla uygulayıcılar, akademisyenler, karar vericiler, STK'lar ve uluslararası hibe kuruluşları için WEFE Nexus etkinlikleri (panel tartışmaları, sempozyumlar, çalıştaylar) düzenleme yoluyla, bir WEFE Nexus uygulama topluluğu oluşturmak. 

-    Pilot Projeler: Araştırma ve çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak, ölçeklenebilir ve çoğaltılabilir bölgesel WEFE Nexus pilot projeleri geliştirmek ve uygulamak. Bu projeler, başlangıçta küçük ölçekte, su, gıda, enerji ve ekosistem kaynaklarının birbirlerine bağımlılığını göstermek ve ülkeler arasındaki işbirliğini ve güveni artırmak için tasarlanmaktadır.

 

WEFE Nexus Yaklaşımı nedir?  

 

WEFE Nexus yaklaşımı, su, gıda ve enerji sektörlerinin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu kabul eder. 

Su, enerji ve toprağı nasıl yönettiğimize dair seçimlerin sadece diğer sektörler üzerinde değil, aynı zamanda ekosistemler, biyoçeşitlilik, geçim kaynakları ve ekonomi üzerinde de etkileri olabilir. 

Bir politika alanındaki kararlar başka bir alanda zorlu bedeller ödenmesine sebep olabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 

Gıda üretmek için suya ihtiyaç vardır.
Aşırı yeraltı suyu çekimi akiferlerin zarar görmesine sebep olur, bu durum ekosistemler için ciddi sonuçlar doğurur. 

Yeraltı suyu çekimi için enerjiye ihtiyaç vardır. 
Pek çok enerji üretimi yöntemi CO2 salımına neden olur, bu durum ekosistemlere de zarar verir.

Artan su talebini karşılamanın yollarından biri, arıtılmış atık suların kullanılmasıdır.
Ancak su arıtma da enerji gerektirir, bu durum da sadece ekosistemleri etkilemekle kalmaz aynı zamanda yine enerjiye ihtiyaç duyar, ve bu döngü devam eder. 

WEFE Nexus yaklaşımının bu tür sorulara uygulanması, bölgesel su, gıda ve enerji güvenliğinin yanı sıra sosyo-ekonomik kalkınmaya ve nihayetinde istikrar ve barışa katkıda bulunabilir.