Yarmuk Gelecek Programı

Yarmuk Gelecek Programı

 

Yarmuk Gelecek Programı, Orta Doğu'da Mavi Barış girişiminin adil ve sürdürülebilir sınıraşan su yönetimini destekleme çabalarının bir parçasını oluşturmuş olup, Ürdün Nehri'nin Yarmuk koluna odaklanmıştır. Program, çeşitli araştırma projelerini desteklemek ve sınıraşan Yarmuk Nehri Havzasındaki su sorunları hakkında daha geniş bir halk bilinci oluşturmayı amaçlayan bir dizi iletişim aracı geliştirmek amacıyla Yarmuk Hidropolitik Temel Durum Çalışması da dahil olmak üzere, önceki araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır. 

Yarmuk Gelecek Programı ayrıca 2019 yılında Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Su Diplomasisi Merkezi (WDC)’nin kurulması için zemin hazırlamıştır. WDC, sınıraşan sularda işbirliği ve diplomasi alanında eğitim ve araştırma için bölgesel bir merkez olmayı amaçlamaktadır.

Yarmuk Gelecek Programı, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı, Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve East Anglia Üniversitesi tarafından ortaklaşa desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için Yarmuk Bilgi Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz.